Home

Wat

Over het initiatief

Weltevreden Utrecht

Welgelegen ligt op een bijzondere plek: centraal, vlakbij het centrum en het Centraal station in Utrecht. Stapsgewijs transformeert Welgelegen van een kantoor- en onderwijslocatie naar een meer stedelijk woongebied. Dit vraagt om een menging van functies en woningtypen en een kwalitatief goede openbare ruimte.

MOOI Ontwikkelt wil bijdragen aan de transformatie van Welgelegen naar een stedelijk woongebied en tegelijkertijd de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen in de buurt verbeteren. Daarom heeft MOOI Ontwikkelt een initiatief ingediend bij de gemeente Utrecht voor de ontwikkeling van een woongebouw op de parkeerplaats van het Rachmaninoffplantsoen, in combinatie met een ondergrondse parkeergarage en toegankelijk park voor bewoners en de buurt.

Waarom

Aanleiding initiatief

In de gemeente Utrecht ligt een verdichtingsopgave. Daarnaast zijn er opgaven en wensen in de buurt Welgelegen. Zoals het behoud en inpassing van het Hommelbos met cultuurhistorische waarde, vergroening en verbetering van de openbare ruimte en een oplossing voor het parkeren in de buurt. 

Om invulling te geven aan deze opgaven, met als uitgangspunt de visie Welgelegen, is een initiatief ingediend waar dit bij elkaar komt: een woongebouw met appartementen in verschillende prijssegmenten en ruimte voor voorzieningen op de begane grond; ondergronds parkeren voor omwonenden en toekomstige bewoners; en een aantrekkelijkere en groenere openbare ruimte, waarbij het Hommelbos beter verbonden wordt met het groen in de rest van de wijk.

Wanneer

Het proces met de omgeving

Rachmaninoffplantsoen

Het initiatief Weltevreden bevindt zich in de onderzoeksfase. Dit betekent dat de gemeente Utrecht een zogenoemd Intentiedocument heeft opgesteld. Hierin zijn de eerste kaders, randvoorwaarden en onderzoeksvragen naar de haalbaarheid van het initiatief opgenomen.

Voor het verder onderzoeken van het initiatief, werken we niet alleen samen met de gemeente, maar nodigen wij ook u uit om hierover mee te denken. Wij horen graag wat er leeft en speelt in de buurt, zodat wij hier zo goed mogelijk op kunnen aansluiten.

Denk en praat mee!

Op donderdag 8 juli 2021 organiseerden wij een eerste informatiebijeenkomst in de vorm van een informatiemarkt. Het verslag kunt u hier vinden.

Op dinsdag 2 november 2021 organiseerden wij een tweede bijeenkomst in NDC Den Hommel.  Bekijk hier het verslag.

Op maandag 24 januari 2022 hebben wij opnieuw een informatieavond georganiseerd.  Het verslag (overzicht vragen en antwoorden) kunt u hier teruglezen.

stedelijke analyse

Wie

Betrokken partijen

MOOI Ontwikkelt is de initiatiefnemer van project Weltevreden. Een  betrokken ontwikkelaar die samen met lokale partners werkt aan de herontwikkeling en verbetering van gebieden.  Daarbij werken wij nauw samen met de gemeente Utrecht.

Contact

Op de hoogte blijven van de voortgang van het initiatief Weltevreden Utrecht?

Meld u aan voor de actuele updates via: info@weltevredenutrecht.nl.

 

Vragen voor de gemeente Utrecht? Lees meer over dit initiatief op de website van de gemeente Utrecht of neem contact op via weltevreden@utrecht.nl